Zador Cheerleading Team Cheer

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013White Tigers Cheerleading Team Stunt

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013Viva Cheerleading Team

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013Viva Cheerleading Team Stunt

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013Viva Cheerleading Team Show

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 20131 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47