Тутси Cheerleading Team

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013Zador ята Cheerleading Team

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013Радуга Cheerleading Team

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013Форвард Cheerleading Team

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 2013Монро Cheerleading Team Kids

Открытый Кубок СПб по Черлидингу 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47